KONTAKT MEG

 
 
 
 

Sjekk også Facebook siden HER for oppdaterte kurs.


Alle mine kurs er belønningsbaserte og vi bruker lekbaserte øvelser når vi trener.


TRYKK PÅ KURSBILDENE for å komme til tidspunkt, informasjon og påmelding. 


Mitt mål er å hjelpe deg med å få en trygg hverdagshund. 


På alle kursene er avstand viktig, for å sikre at alle hunder får positive opplevelser. Å gå på kurs skal være gøy og lærerikt.


Vil du stå på venteliste så send meg en mail: karianne@poteterapi.com


KURSOVERSIKT

TJENESTER


HUNDETRENING:


Jeg tilbyr bla online og fysisk konsultasjon, samt sosialiseringstur/oppdrag meg egen hund.


Jeg anbefaler alltid online konsultasjon først, for å bli kjent med dere og hunden. Da snakker vi om hva utfordringen(e) er, hva som er bra, hundens styrker og jeg kommer med treningstips og øvelser. Min erfaring er at dette er en god måte å jobbe på. 


Send meg en beskrivelse av hva som er hundens styrker og hva som er dens utfordringer når dere tar kontakt.


Jeg tilbyr også passeringstrening og sosialiseringstur med min hund. På disse turene gir jeg tips, råd og veiledning. Sosialiseringsturer er veldig bra for hunder som utagerer/er redd/frustrerte når de møter andre hunder på tur.


TERAPIHUND:


Lesehund: Storm og jeg er terapihund ekvipasje, der vi også tilbyr Lesehund. Barn som vegrer seg for å lese høyt, slapper mer av og leser som oftest bedre for en hund. Min erfaring, og forskning, viser at 15 min en gang i uken vil bedre barnets evne til å lese på bare 12 uker. Barnet kommer da hjem til oss, der finner Storm best roen. Barnet har med egne bøker eller får låne av oss. Vi legger også opp til ulike aktivteter der barnet blir kjent med meg og Storm. 


Hundeskrekk/fobi/annet: Storm er en rolig hund som er god å bruke for de som er redd hunder, voksne som barn.  Vi skreddersyr eget opplegg utfra behov, ta gjerne kontakt.


Terapitur: Det kan ofte være vanskelig å få med seg barn eller ungdom på tur, med en hund er det mer motiverende å komme seg ut. Det kan også være man trenger noen å snakke med, eller at man ikke tør å gå alene. Da kan vi gjerne hjelpe! Ta kontakt så finner vi et opplegg som passer deres behov.


Institusjoner: Er dere en skole som vil ha vår hjelp? Ta kontakt så tar vi en prat og kartlegger 

deres behov og ønsker.Passeringstrening og sosialiseringstur

I Bergen/Åsane

En sosialiseringstur er et godt verktøy for hunder som er usikre, forventingsfulle, utrygge og/eller utagerer i møte med andre hunder. Hunder er flokkdyr, og det å gå tur med andre hunder kan ha god effekt på hundes psyke. Dette er turer på HUNDENS premisser. De skal få snuse, observere, få den asvtanden de trenger og jeg kommer til å gi råd og veiledning underveis. Jeg legger inn ulike former for trening når vi ser at hundene er klare for dette, som innkalling, ro trening og kontakt trening. Jeg svarer gjerne på spørsmål og kommer med råd og tips.


Disse turene er åpne for alle hunder, også de hundene som trenger å lære seg å være trygge/rolige i andre hunders nærvær.
Turene foregår kun i bånd, og vi holder så stor avstand til hverandre som hver enkelt hund trenger for å være rolig og trygg.
Ser vi at noen trives sammen, minsker vi avstanden. Er hunden veldig redd og usikker lanbefaler jeg å ta kontakt med meg i forkant. Vi legger inn lek/hilsing der jeg ser det er hensiktsmessig. 


PRIS: 100,-kr pr tur.

Turene vil bli annonsert i facebook gruppen min (trykk på knappen for å komme til den), og lengden vil variere.

 

POTETERAPI -TRENINGSKLUBB

Jeg har opprettet en treningsgruppe for oss som bor i Bergen. 

Dette skal være et lavterskel tilbud, med ulike temaer. Vi skal trene i ulike miljøer, og øktene blir annonsert i facebook gruppen. 

Trykk på bildet til høyre for å komme til gruppen. Der finner du mer informasjon :)